Thống kê
Hôm nay : 1
Tháng 10 : 33
Năm 2022 : 1.680
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thanh Huân
Tổ trưởng chuyên môn khối chồi Nguyễn Thanh Huân
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Đại học sư phạm
Trình độ 12
Email thanhhuannguyen1085@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách