Cô giáo như mẹ hiền

 24/04/20  Tổ chức cán bộ  763
Tiếp tục điều chỉnh thời gian tổ chức vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức ngành GDĐT đợt 2 năm học 2019-2020
 21/02/20  Văn bản của Phòng  1934
Hướng dẫn công tác truyền thông, tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do Covid - 19
 17/02/20  Văn bản của Phòng  1670
Tiếp tục cho học sinh nghỉ học đến hết tháng 02/2020 để phòng chống dịch bệnh Covid -19
 15/02/20  Văn bản của Phòng  1167
Thông báo tiếp tục cho học sinh nghỉ học để phòng chống dịch bệnh nCoV 
 12/02/20  Văn bản của Phòng  1846
Thông báo cho học sinh đi học trở lại sau thời gian tạm nghỉ học 
 10/02/20  Văn bản của Phòng  1155
Học sinh tiếp tục được tạm nghỉ học để phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona
 10/02/20  Văn bản của Phòng  1149
Phòng GDĐ Long Khánh thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona
 10/02/20  Văn bản của Phòng  1103
Học sinh được nghỉ học để phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona
 03/12/19  Văn bản của Phòng  2444
UBND thành phố Long Khánh công nhận 15 phường, xã đạt chuẩn Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2019
 17/04/19  Phổ cập giáo dục  5334
Ngày 11/4/2019, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 1080/QĐ-UBND công nhận kết quả phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2018